Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing:
Romeine 8:1-17

 

Drie-Eenheidsondag word in die meeste kerke op die Sondag na Pinkster gevier. Dit is ook die eerste Sondag in Koninkrykstyd.

 

Die volledige openbaring wat die kerk van God ontvang het, word gevier. Dit omsluit alles wat aan ons geopenbaar is, van die geboorte van Jesus af tot by die uitstorting van die Gees. Die volle openbaring van God word uitgedruk in die belydenis dat Hy sowel Vader, Seun en Gees is. Die fees is geskep om ons
verwondering en ontsag vir die volheid van God se openbaring in eerbetoon en lofprysing uit te druk.

 

Op voetspoor van die teksgedeelte vier ons vandag ons insluiting by die huishouding van God Drie-Enig. Die verhoudings binne die
Drie-Eenheid vorm ‘n huishouding van Vader, Christus (die Seun) wat die wettige Erfgenaam is, en die Gees wat die Getuie (die wettige Verteenwoordiger) van die huishouding is. Binne hierdie huishouding leef die Vader, Seun en Gees in ‘n ewige, liefdevolle verhouding met mekaar.

 

Hierdie huishouding is nie geslote nie, maar wil ons daarby insluit deur “aanneming tot kinders”. As aangenome kinders word ons wettige erfgename saam met Christus.

 

‘n Erfgenaam! Om ‘n Erfgenaam van ‘n groot boedel te wees, moet wonderlik wees! So ‘n erfenis gee aan die ontvanger ‘n mate van sekuriteit, vryheid en hoop wat hy/sy andersinds nie sou gehad het nie. Mot en roes kan hierdie erfenis nie verniel nie. Inbrekers kan dit nie steel nie. Dit kan nie onteien word nie. Hierdie erflating gee ons hoop wanneer niks anders stand hou nie.

 

Maar hierdie soort erfenis bring ook nuwe verantwoordelikhede mee. In navolging van die innige en selfopofferende gemeenskap tussen Vader, Seun en Heilige Gees word die erflating met die breë gemeenskap gedeel. Die pyn van die wêreld lê die erfgename naby aan die hart, soveel so, dat hulle selfs bereid is om aansienlike offers te bring ter wille van God se sending in die wêreld.

Só bring God Drie-Enig ons in beweging, só beweeg ons na mekaar toe, só leef en beweeg ons (die kerk) in die wêreld!

 

Sorry, the comment form is closed at this time.