Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Psalm 86 & Lukas 10:25-37

“In die moderne samelewing waar vergewing so raar is, word barmhartigheid nog belangriker!” Hierdie opmerking van pous Franciskus laat ‘n mens nie onaangeraak nie. Ons moet hieroor nadink.

Ons is ontvangers van God se barmhartigheid en word daarmee die wêreld ingestuur. Kom ons hou die oor naby aan die tekste wat ons lees sodat ons met nuwe inspirasie God se hande, voete, oë en ore in die wêreld kan wees.

‘n Belangrike aspek van barmhartigheid

Die eerste aspek wat oor God se barmhartigheid/ontferming in Hebreeus opgemerk moet word, is dat dit ‘n diep emosionele
betekenis het. Dit is afgelei van ‘n begrip wat “moederskoot” beteken. Die liefdevolle koestering wat daar vir die baba in die moederskoot is kom hier na vore. Geen moeite, geen sorg is te groot nie! Daarom het die woord barmhartigheid te doen met die innerlike mens, daardie deel van die liggaam waar die emosies setel. Barmhartigheid is ‘n gevoel wat meevoer, wat diep raak, wat ontroer en jou in beweging bring.

Barmhartigheid in beweging

Niemand minder nie as die barmhartige Samaritaan wys hoe barmhartigheid in aksie lyk. Sy innige jammerte vir die gewonde man het hom dadelik in beweging gebring, hy het die man se wonde verbind, hy het hom op sy rydier gehelp, hy het hom in ‘n herberg laat versorg, hy het sy beursie oopgemaak en die herbergier betaal.

Rick Warren het die volgende opgemerk: “The church has
amputated its hands and feet and all that’s left is the mouth.” Mag ons op voetspoor van die Groot barmhartige Samaritaan die woorde van Rick verkeerd bewys!

Sorry, the comment form is closed at this time.