Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Matteus 28:1-10

Maria Magdalena en die ander Maria (moontlik Klopas se vrou, Joh 19:25) besoek Jesus se graf vroeg op die eerste Paasmôre. Matteus dui die doel van die vroue se besoek aan as sou hulle na die graf wou gaan kyk. Dat die vroue op geen manier die opstanding
verwag of eers vaagweg kon bedink nie, is inderdaad duidelik, veral ook uit die res van die verhaal. Hulle gaan na die graf as verslae mense vir wie Jesus nog net in hulle herinneringe voortleef – mense wat niks verwag nie.

Maar dan skielik vind ‘n aardbewing plaas, ‘n engel verskyn en deel die vroue mee dat Jesus nie meer in die graf is nie: “Hy is nie hier nie, want Hy is opgewek.” Daarmee verkondig Matteus aan ons Jesus se opstanding en oorwinning as ‘n Goddelike magsdaad waarvan die aardbewing, die engel en die leë graf die tekens is. God demonstreer sy almag teenoor die mag van die Bose en teenoor alle menslike pogings om Hom te bind (vgl. die skrik van die wagte en die verseëling van die graf).

Dit is die Paasevangelie: Jesus leef, die koninkryk van God breek onherroeplik deur. Paasfees is ‘n oorwinningsfees. Op dié dag moet alle vrees en twyfel verander in vreugde en geloof. Geloof beteken op Paasmôre dat daar geleef sal word uit die krag van Jesus se opstanding. En die opstandingsgeloof, as dit  reg verstaan en geleef word, kan nie anders as om uit te loop op die verkondiging van die evangelie van die opgestane Jesus nie. Dit beteken om te leef in die lig van die “Gaan dan …” en vanuit die ”En kyk, Ek is met julle al die dae …”

 

Sorry, the comment form is closed at this time.