Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Jesus se kyk vanaf die kruis  Johannes 19: 25-27

Ons almal het ’n prentjie van die kruisiging van Jesus in ons kop. Ons het waarskynlik almal al skilderye of prente of uitvoerings gesien van die kruisgebeure. Ons weet ook dat die evangelies sewe stellings of “woorde” van Jesus aan die kruis opgeteken het. Ons het ook heelwat inligting oor die mense wat by die kruisiging teenwoordig was.  In die Johannesevangelie sien ons die moeder van Jesus (Maria) en haar suster, Maria van Klopas en Maria Magdalena (Joh. 19:25) was by die kruis. Matteus noem onder meer ook die moeder van Jakobus en Johannes (Matteus 27:56) se teenwoordigheid by die kruis. Lukas teken baie ander vroue daar op wat “van ver af kyk” (Matteus 27:55). Romeinse soldate word ook genoem in Matteus (27:54), Markus (15:39) en Lukas (23:47). Al vier die evangelies maak ook melding van die twee misdadigers wat aan weerskante van Jesus gekruisig is (Matteus 27:44; Markus 15:27; Lukas 23:32; Johannes 19:18). Natuurlik het hierdie skare ook die owerpriesters, skrifgeleerdes en familiehoofde ingesluit wat die Sanhedrin uitgemaak het (Matteus 27:41-43; Markus 15:31-32; Lukas 23:35; Johannes 19:20). Die tragiese werklikheid is dat daar net van een dissipel van Jesus melding gemaak word, Johannes.

Uit Jesus se kruiswoorde blyk dit dat Hy pynlik bewus is van elkeen, en hulle raaksien en beleef van waar Hy aan die kruis hang. Mense was immers nooit net vir Hom onpersoonlike weergawes van die menslike spesie nie. Sy vergifnis vir die wat Hom kruisig, getuig van diepe empatie. “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Hy is pynlik bewus van hulle agtergrond en konteks en onvermoë om te verstaan.  Hy het insig in die harte van die twee  misdadigers weerskante van Hom en gee aan hulle aandag. Ek is seker daarvan die centurio wat besef het dat Hy waarlik die Seun van God is, het ook nie ongesiens by Hom verbygegaan nie. Sy kyk na Maria, sy moeder, raak ’n mens egter diep. Het Simeon dan nie na die geboorte van Jesus vir Maria  gesê:  “Kyk, hierdie Kindjie is bestem vir die val en die opstaan van baie mense in Israel en ’n teken wat betwis word, sodat die bedoeling van baie mense aan die lig kan kom. En wat jou betref, ’n swaard sal deur jou siel gaan.” Jesus is aan die kruis bewus van die swaard wat deur sy moeder se siel gaan. En Hy maak Johannes verantwoordelik vir haar. Ja, hy is ook baie bewus van Johannes se teenwoordigheid. Was hulle dan nie baie lief vir mekaar nie?  Die eerste drie kruiswoorde vertel van sy kyk na die mense. Die laaste vier vertel van sy kyk en roep na sy Vader.

Dit is belangrik hoe ons na Jesus aan die kruis kyk. Maar dit is baie belangriker hoe Jesus na die mense op Golgota kyk. Wat Hy sien, is allerbelangrik. As ek en jy daar sou staan, sou Hy klaarblyklik ons konteks sien, soos dié van die soldate. Hy sou beslis ons nood aan iemand om ons by te staan, sien. Hy sou ons kwesbaarheid intens beleef. Dit het altyd sy ingewande laat draai. Hy sou ons geestelike noodkrete hoor en sien.  Hy sou ons hoop op vergifnis aanvoel en sien. En Hy sou daarop met genade reageer. Wat Jesus vanaf die kruis sien,  laat jou anders oor jouself dink, maar ook anders oor die mense wat daar, saam met jou, voor Hom staan.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.