Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Markus 1:16-20

Jesus begin in Markus 1 vir Hom ’n dissipelgroep saamstel. Hy roep nie leiers in die samelewing nie. Hy roep ook nie die suksesvolste mense nie. Hy maak ook nie seker dat daar darem een of twee vermoënde mense onder hulle is nie. Levi se karakter moes reeds onder verdenking wees. Hy was immers ’n tollenaar. Nee, Hy roep mense wat bereid is om Hom te volg. Hulle los alles en volg Hom. Dit bly nog haas  onverklaarbaar. Simon en Andreas, Jakobus en Johannes los hulle vissersnette op die ingewing van die oomblik. Dis hulle werk, hulle loopbaan, uitgekerf deur hulle ouers en grootouers.  Levi staan in Markus 2 net so by sy tollenaarstafel op en volg Jesus. Twee woorde het hom oortuig: “Volg My!” Filippus hoor dieselfde twee woorde en los alles (Joh. 1). Jesus se appél op hulle het ’n kragtige effek. Hulle teken in om vissers van mense te word.

’n Mens wonder onwillekeurig wat hierdie optrede van Jesus, om mense te roep, ’n appél wat Hy op mense maak om alles te los, vir ons beteken. Ons het al baie gepraat oor roeping, maar wat beteken sy roeping in 2024 vir ons? Is daar steeds mense wat geroep word om vissers van mense te wees? Of is al sy volgelinge veronderstel om vissers van mense te wees?  Is dit ’n kerndeel van dissipelskap, of is dit opsioneel?

Wat is ’n visser van mense? Is dit iemand wat mense red wat verlore gaan? Of is dit iemand wat mense red wat onseker of bang is, of swaarky of blootgestel is? Dalk is ’n dissipel iemand wat met gesag verantwoordelikheid aanvaar vir die koninrkyk van Jesus. Ons sal goed doen om diep na te dink oor hierdie vrae en onsself te vergewis van Jesus se behoefte met betrekking tot ons lewe.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.