Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Galasiërs 3:26-2 Beklee met Christus

Met die konflik in Israel en Palestina sien ons hoe twee godsdienstige ideologieë met mekaar bots. Beide Israel en Hamas is gebou op wettiese godsdienstige sisteme waar die wet van vergelding (lex talionis) geld, ‘n oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand.  Daar is nie baie genade in die twee godsdienste nie, Die
geregtigheid wat hulle najaag is veroordelend en gerig op straf en vergelding. Dit is die agtergrond waaruit die Israeli regering kom. Terloops, die regering van Israel is ‘n sekulêre regering. En Hamas is gebou op ‘n radikale weergawe van Islam. Die Christelike kerke in beide Israel en Palestina (aan die Wesoewer) word verdruk en is aan die kwyn.

‘n Mens ontdek jou ware identiteit eers wanneer jy teenoor mense te staan kom wat anders is as jy. Dan besef jy jou andersheid, ontdek jy hoe jy gevorm is om ander opsies uit te oefen, ander gewoontes te kies, ander uitkomste te verwag as mense met ‘n ander identiteit. As die Christendom in Israel en Palestina sterk was, sou die Christene lankal vrede gemaak het. Dit is wat
Christene doen. Ons is van nature vredemakers. Christene sou lankal in die Gaza-gebied noodleniging gedoen het. Maar die
Christene in Israel en Palestina kry tans baie swaar. Tydens ‘n
besoek aan die Christene in Bethlehem het ons egter ontdek hoe anders dit in die kerk is as daarbuite. Die vrede wat daar heers, die gasvryheid, die liefde waarmee ons ontvang is, die heerlike lofsange te midde van bedreiging, die hoop wat bly leef, die uitreik na die gemeenskap. Ons Christene het ‘n eie aard en
identiteit. Ons identiteit is gevorm deur ons verbondenheid aan Christus en die wonder van die Gees wat in ons leef. In en deur Hom is ons nuwe mense. In Hom word skeidsmure afgebreek. In Hom word ons versoenende mense. In Hom word ons
vredemakers. In Hom word ons rykdom nuut gedefinieer. In Hom word ons beklee met ‘n nuwe kleed. Vandag dink ons saam oor ons identiteit in Christus.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.