Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Kerstyd kom nader – dié tyd van die jaar wanneer ons in besonder nadink oor al die dinge wat Jesus na die wêreld en ons alledaagse bestaan gebring het. Dié dinge wat die lewe vir ons oor en oor die
moeite werd maak.

 

Filippense 4:4-9 praat veral van die vreugde en vrede wat Hy gebring het.

 

Vreugde: “Verbly julle in die Here.”  Maak julle bly in die
nabyheid van die Here, die mensgeworde gekruisigde en
opgestane Here Jesus Christus. Hy het gekom en die deure oopgemaak waaragter ons sit met traagheid en angs. Ons kan ons verbly, want Hy is hier! Alles verander as Christus “nader” aan ons kom as ál die ander dinge wat vroeër so “naby” aan ons was: óns geluk, óns welvaart, òns kwellinge, die spoke en skimme in òns nag. As die Here naby kom, nader aan ons kom as al hierdie dinge, gaan daar ander lewensmoontlikhede oop. Moontlikhede wat ons bly en dankbaar maak.

 

Blye mense wat leef vanuit die nabyheid van die Here dra vreugde in ander mens se lewens in. Hulle ingesteldheid
teenoor ander mense is dié van welwillendheid,
vriendelikheid, sagtheid en toegeneetheid. Mense wat hul blydskap by die Here vind en dankbaar is vir die verskil wat dit in hul lewens maak, wys dit ook deur hulle nie aan ‘n sondige besorgdheid en die drang tot selfverryking oor te gee nie.
Hulle wil nie (langer) op eie stoom deur die lewe gaan nie – hulle soek die nabye Here op in gebed, aanbid Hom en dank Hom.

 

Vrede: Mense wat die nabyheid van die Here koester, geniet ook die vrede wat alle verstand te bowe gaan – die vrede van God in Christus. Hierdie vrede neem die plek in van angs en besorgdheid. Daardeur word ons ganse lewe innerlik deur vrede beskut en bewaak. Hierdie vrede in onsself en in die gemeenskap is die vrug van gebed.

 

Kerstyd is op hande. Hy wat na ons toe gekom het en in wie se nabyheid ons lewe wil ons dinge laat verwag wat nie daar was nie / nie meer daar is nie … vreugde, vriendelikheid, vrede.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.