Title Image

Boodskap vir die Week

Boodskap vir die Week

Skriflesing:

Hebr. 12:1-4 & 2 Tim 4:1-21

 

Beide Paulus en die skrywer van die Hebreërboek werk met die beeld van die maraton-hardloper.

Paulus dink na oor sy naderende dood, neem sy geloofspad in oënskou en skryf dan met oortuiging: Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou (2 Tim 4:7). In Hebreërs 12 verse 1 en 2 word die gelowiges opgeroep om die wedloop wat vir hulle voorlê met volharding te hardloop met die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof. Vir beide is Christene
marathon-atlete.

Wat wil die skrywer van die Hebreërboek met hierdie beeld van die maraton-atleet vir ons sê?  Hy wil ons bemoedig en versterk vir ons wedloop! Hy wil ons nuwe moed gee en inspireer. Net soos ‘n langafstandatleet op punte tydens die wedloop voel om moed op te gee, voel ons ook somtyds op die geloofspad. Daarom kom draf die Hebreërskrywer langs ons en sê: Byt vas! Julle kan, want Jesus sal julle help!

Maar dit is nie net Jesus wat saam met ons op die geloofspad onderweg is nie. Daar is ook medegelowiges saam met ons op hierdie pad. Sommige inspireer met hulle bystand en aanmoediging. Die skrywer van Hebreërs praat van ‘n groot wolk van getuies om ons (vers 1). Paulus vertel van sy medewerkers wat ‘n groot rol gespeel het om sy vermoeiende geloofsreis makliker te maak. Hy vertel van Lukas, Markus en andere wat hom getrou bygestaan het (2 Tim 4:9-21).

Hy vertel egter ook van Demas wat hom verlaat het omdat hy die huidige wêreld liefgekry het en Aleksander, die kopersmid, wat hom baie kwaad aangedoen het. Hy vertel ook dat niemand hom tydens sy eerste verdediging bygestaan het nie (2 Tim 4:16). Ons ken en weet ook van sulke teleurstellende en ontstellende insidente op die lewenspad.

Maar Paulus kon volhou, want die Here het my egter ondersteun en my versterk, sodat ek die vekondiging kon voltooi… (2 Tim 4:17). Ek en jy het ook ‘n lewenstaak om te voltooi. Voel dit of jy dié taak nie gaan voltooi nie? Kom ons lees maar net weer wat Paulus en die Hebreërboek oor die maraton-atleet skryf.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.