Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Wat is jou lewe werd?

In Matteus 10:29 vra Jesus: “Word twee mossies nie vir ‘n assarius verkoop nie? En nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle – selfs die hare op julle kop is almal getel. Moet dan nie bang wees nie – julle is meer werd as baie mossies.” Dit is geen geheim nie – God ag elke lewe baie werd. Maar is elke lewe vir Hom baie werd ongeag hoe dit geleef word? En, is hierdie woorde nie aan Jesus se dissipels gerig nie en daarom net van betekenis vir hulle nie?

 

Ons sal moet dink oor die waarde van lewe. Ons word uitgedaag aangesien sekere lewens vir ons gevoel tog nie soveel werd is soos ander s’n nie. Neem nou maar iemand wat seniel is. Hoeveel is so ‘n lewe werd? Of neem die talle en talle persone wat verstandelik gestremd is, wat elke dag versorg moet word en nie eers weet wat om hulle aangaan nie. Hulle lewe kan tog nie net soveel werd wees soos iemand se lewe wat jonk en produktief is nie. Met watter skaal meet God die waarde van lewe?

 

Die Bybel leer ons dat ons die beeld van God vertoon. Tradisioneel sê die kerk dit is die waarde van alle mense se lewe. Maar hoe vertoon ons die beeld van God? Is daar sommiges wat dit glad nie doen nie en ander wat dit beter doen, sodat laasgenoemde se lewe meer werd is. Ons sal hieroor goed moet dink. Wanneer is jou lewe baie werd? Die maklike antwoord is om te sê almal se lewe is vir die Here ewe veel werd. Maar is dit ‘n maklike antwoord? Dit kan ook ‘n antwoord wees wat baie moeilikheid veroorsaak. Laat ons Sondag goed hieroor dink.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.