Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Efesiërs 5:15-6:9

Paulus praat met die Efesiërs in hoofstuk 5:15ev oor ‘n lewe deur die Gees. Hy roep hulle op om die nuwe lewe wat hulle van Christus ontvang het deur die werking van die Gees daagliks ‘n duidelike profiel te gee. (vgl. 4:20-24)

Die tyd waarin hulle lewe is ‘n tyd waarin mense nie leef in ooreensteming met wat God wil hê nie. In so ‘n tyd moet hulle verstandig wees en alles in die stryd werp om God se wil te doen. Daarvoor moet elke geleentheid ten volle benut word.

Hulle is egter nie alleen gelaat in hul strewe om na die wil van die Here te soek en daarvolgens te lewe nie. Die Heilige Gees is gereed om hulle by te staan. Daarom spoor Paulus hulle aan om by die Gees om hulp aan te klop: “Word vervul deur die Gees” (5:18b).

Hulle moet die Gees toelaat om hulle lewens vol te maak met insig wat nodig is om as verstandige mense te lewe. Wanneer dit gebeur, skenk die Gees ‘n bepaalde kwaliteit van lewe: ‘n sekere blyheid in diens van God en bereidheid om aan mekaar onderdanig te wees.

Paulus maak dit prakties – hy neem die Efesiërs aan die hand en lei hulle na ruimtes waar die vervulling deur die Gees gesien en beleef kan word. Die eerste ruimte ken die gemeente goed – die erediens!

Paulus sê dat hulle onder mekaar moet praat (die 1933 vertaling vertaal dit letterlik met spreek onder mekaar) met psalms, lofgesange en geestelike liedere. Die Heilige Gees rig ons op mekaar en gee aan ons ‘n wonderlike middel waardeur ons inspirerend tot mekaar praat, naamlik sang.

Wanneer dit gebeur, kry die erediens ‘n veelkleurige karakter, naamlik:

  • ‘n Getuieniskarakter – spreek onder mekaar (vers 19)
  • ‘n Lofkarakter – terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink … (vers 19)
  • ’n Dankkarakter –  …. en God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus dank. (vers 29)

Vanuit die erediens waaier die Geesgevulde getuienis, lof en dank uit na die ganse lewe. Dit gaan klop aan die deure van huwelike (5:21), gesinne (6:21-4) en werkplekke (6:5-9).

 

Sorry, the comment form is closed at this time.