Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Johannes 21: 1-25

 

Vir die dissipels is Pase verby. Die stem van die opgestane Heer is stil. Hulle is terug in die alledaagse werklikheid van nette uitgooi en inhaal, van teleurstelling na ‘n nag van nuttelose arbeid.

 

Met hulle terugkeer teen dagbreek, nadat hulle gedurende die nag nie ‘n enkele vis kon vang nie, verskyn ‘n vreemdeling op die strand. Hulle herken Hom nie, want mense wat Hom nie verwag nie, herken Hom moeilik. Baie lidmate sit nog met oorblyfsels van die Paasgeloof en -waarhede, maar die lewe met die lewende Heer ontbreek. Daarom bly die kerk dikwels worstel met die Opgestane Vreemdeling op die rand van die alledaagse lewe.

 

Dwarsdeur die kerkgeskiedenis vind ons egter dat Christus Self die vreemdheid op ‘n verrassende wyse deurbreek as hy Hom openbaar, bekendstel; as Hy vir die kerk en die wêreld die weg aanwys waar vis en brood, ‘n maaltyd, te vind is, waar liefde ontvang en gegee kan word. Deur hierdie ontmoetings kom die aanmoediging wanneer teleurstelling en wanhoop in die daaglikse handel en wandel die oorhand wil kry; word die wonder van God se skenkende goedheid in die sieldodende roetine van elke dag ervaar; word die wonderhand erken as dié van die Heer.

 

Dis wat die Paagebeure telkens weer is: die Vreemdeling voed en versterk ons vir die pad verder.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.