Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing:
Prediker 9:7-10

 

Die lewe besit volgens die Prediker ‘n dubbelkantigheid – jy kan die lewe leef uit ‘n vuis vol moeite of uit die oop hand van God!

 

Die Prediker beskou die lewe aanvanklik vanuit die gesigspunt van daardie mens wat buite God om sin en doel in die lewe wil skep deur middel van eie prestasies en materiële sekuriteite. Die gevolg is dat so ‘n vertrekpunt wat oënskynlik by die kopkant van die lewe begin, uiteindelik met die stertkant eindig. Hoe ver kan ‘n mens kom met ‘n lewe sonder God?

 

Hierteenoor kontrasteer die Prediker die lewe as ‘n gawe uit die hand van God. Reeds die feit dat Prediker die mens beskou as ‘n unieke wese wat in sy hart gerig is op ‘n dimensie van lewe wat die tydelike en verganklike oorstyg (3:11), dui daarop dat daar ook ‘n ander perspektief op die lewe is. Menslike kennis en rasionele insig, welvaart, genot en arbeid bied as sodanig geen antwoord op die vraag na die sin van die lewe nie. Die lewe raak eers sinvol met die volgende perspektief: “Wie kan eet en wie kan geniet sonder My?” (2:25)

 

Die Prediker gebruik die insigte van die wysheidsliteratuur en daarmee wil die Prediker die lewe as gawe van God tuisbring onder die sambreel van dankbaarheid. Dit wil ons leer dat dankbaarheid tot lewensheiliging lei.

 

Hoe rym hierdie boodskap van die Prediker met dit wat ons as gelowiges oor die opstanding van Jesus Christus bely?

 

Vreugde en dankbaarheid! Vreugde is dankbaarheid vir lewe ontvang uit die hand van die Verbondsgod wat die vernietigende magte oorwin. Selfs die dood wat dreig om lewe te verslind en mens en dier gelyk te skakel (3:19-20) word van sy mag beroof! Die mens in sy verganklikheid is nie opgewasse teen die dood nie. God is wel. “Die dood  is verslind in die oorwinning.”
(1 Kor 15:54).

 

Sorry, the comment form is closed at this time.