Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Begin van voor af

Die van ons wat met rekenaars werk, weet dat dit soms nodig is om nuwe programme ‘op te laai’. Dit gebeur gewoonlik wanneer daar ‘n nuwe toepassing’ ontwikkel is wat nuwe moontlikhede ontsluit. Dan kry jy die opdrag ‘restart’. Jou
rekenaar gaan dan deur ‘n heropstellingsproses waartydens die nuwe program of toepassing geïntegreer word in jou sisteem.

Die lewe vra ook soms van ons om nuwe inligting te verwerk, nuwe moontlikhede te ontsluit, nuwe uitdagings die hoof te bied, en aanpassings te maak in jou benadering, vaardighede en optrede. Dan moet ons die geestelike ‘restart’ opdrag druk. Die mense van Tessalonika moes aanpas by nuwe uitdagings en as Christene moes hulle op nuwe lewensvrae antwoorde bied. Paulus druk in 1 Tessalonisense 2:1 tot 3:5 die geestelike ‘restart opdrag’. Onthou waar julle vandaan kom. Onthou dat God julle uitverkies het en gered het. Onthou dat Hy julle afgesonder het vir Hom- deur die waarheid te glo. Onthou hoe Hy sy liefde aan julle bewys het.

As die wêreld dan kom met nuwe vraagstukke,
nuwe wetenskap, nuwe krisisse, nuwe geleenthede, onthou die begin. Onthou wie julle bedoel is om te wees. Julle is mense wat nie gefikseer en vasgevang is in julle eie wêreldjies en omstandighede nie. Julle het breër perspektief. Julle kan te midde van alles julle oog hou op die belangrikste van alles. Julle kan die ‘bottomline’ in die oog hou. Want die Here kan julle laat bly fokus op sy liefde en die volharding van Christus.

Ons moet nou dink oor die praktiese betekenis
hiervan. Hoe όns die mense is wat rigting hou, kop hou, hoop hou. Hoe ons anders dink en anders praat. Hoe ons uiteindelik anders voel. Hoe ons kan gelukkig wees en die lewe met oorgawe leef. Nie met goedkoop woordjies nie, maar met die beste onderliggende platform waarop alles gebou is- vir elke geleentheid en elke uitdaging.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.