Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Binne en buite, ‘n belangrike keuse

Elke gemeente moet van tyd tot bepaal of dit nog werklike getroue volgelinge van Christus is… dissipels… gedissiplineerd en gehoorsaam aan die wil van Christus vir sy mense. Die Hebreërbrief bied vir ons duidelike maatstawwe waaraan ons onsself kan meet. Is ons nog werklik die soort kerk waarmee Christus tevrede is?

In Hebreërs 13 word die feit dat die tempeloffers buite die stad verbrand is, opgehaal. Die stad met sy poorte en mure was die ruimte van Joodse mag en heiligheid. Daar was ‘n duidelike onderskeid tussen binne en buite die stad. Binne die stad was rein, buite die stad onrein. Binne die stad was die plek van aanbidding, die tempel. Binne die mure en poorte was die plek van kontrole en beheer oor die lewe. Buite was jy uitgelewer aan die magte en kragte van sonde. Binne, in die binneste binnekant van die tempel was die plek van die paasoffer. Buite is die offervleis verbrand. Daar buite, is die plek van die onreines. Die verdeling was duidelik. Daar was insiders en outsiders, binne en buite.

Christus bring sy offer buite die stad. Daar word betaal vir sondes. Daar tussen die sondaars en die verworpenes, tussen die randfigure en die onreines, tussen die outsiders, sterf Hy. Wie Christus volg verruil daarom die binnewêreld van mag en beheer en veiligheid vir die buitewêreld, sê Hebreërs. Daar bring jy dan jou offers. En dan is daar twee offers waarvan Christus hou. Lippe wat Sy Naam bely. En mense wat goeddoen en mededeelsaam is, daar buite.

Die toets van Hebreërs vir die kerk van Christus is nie hoe ‘n sterk binnewêreld ons kan bou nie, maar of ons die buitewêreld kan betree en die outsiders kan opsoek, of ons aan hulle kan goed doen en teen oor hulle mededeelsaam wees, nie net met geld en goed nie, maar veral met die liefde van Christus. En is ons dan voortdurend besig om Sy Naam te bely? Ons het ‘n jaar voor ons waarin ons as gemeente hierdie vrae gaan beantwoord met ons lewe.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.