Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Die boodskap vir vandag: Psalms 111 en 112

 

Psalm 111 is ‘n loflied aan God en deur die Psalm word God se werk en wese deur die digter besing. Psalm 112 volg nie net op Psalm 111 nie, maar sluit eintlik ook daarby aan. Wat besonder opvalled daarvan is, is dat die fokus nou skuif na die mens wat in verhouding staan met die Here soos Hy bekend gemaak word in Psalm 111.

 

Te midde van die besondere beskrywings van wie God is, hoor ons ook in 111:4 dat Hy “genadig en barmhartig” is. Woorde soos “barmhartigheid” kan egter by tye hulle glans en impak verloor, omdat ons hulle so baie gebruik word. Vanoggend kyk ons verder na besondere betekenis van hierdie woord, ook vanuit ander Psalms soos 103 en 145, en ons dink wat die betekenis vir ons elkeen is as dit beskryf word dat die een wat in verhouding met die Here staan, ook barmhartig is (112:4)

 

Informele aanddiens om 17:30

Vanaand se informele aanddiens fokus op ‘n kritiese etiese vraag soos dit verwoord word in die film “Jurassic Park”. Ons besin oor hoe ons as gelowiges oor hierdie vraag moet dink. Elkeen is welkom by die diens en ons nooi spesifiek die volwassenes om na die tyd aan te bly en die temas verder te bespreek.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.