Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Matt 13:44-50
Die gelykenisse van die skat en die pêrel is ‘n dubbelgelykenis – dit wil dieselfde hoofgedagte tuisbring.

By beide gelykenisse val die klem op die verrassingskarakter en die genadekarakter van die vonds. Dit wat na die objek lyk (skat en pêrel) is inderwaarheid die subjek van handeling. Dit dui op God wat ons opsoek in sy grote genade en dat dit midde-in die mees gewone daaglikse arbeid met ons kan gebeur dat dit meteens hemel op aarde word.

Dit is juis die evangelie dat Jesus self ons so verrassend onverwags en onverdiend tegemoet tree. Die koninkryk van God kom in en deur Jesus tot ons. Dit gaan om God se koninkryk wat Hy oprig en wat in Jesus vlees en bloed geword het. Ons kan dit ook in ons eie situasie as so ‘n geweldige verrassing en vreugde beleef wanneer die koninkryk en Jesus radikaal op ons lewe beslag lê. Of deins ons moontlik terug vir wat dit moontlik van ons kan vra?

En dit is presies hierdie faset wat die gelykenis van die treknet aanspreek. Hier val die aksent op die doen van die wil van God. Wanneer Matteus oor die doen van die wil van God praat het hy veral die onderhouding van die koninklike wet van die liefde as kenmerk van die ware volgeling van Jesus in gedagte. Die genade en vreugde wat die skat en die pêrel in jou lewe bring, spoor aan tot dade: ”Nie elkeen wat  vir my sê ‘Here, Here’ sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele (7:21).

Die oorweldigende en  verrassende vonds wil ons in beweging bring. Beweeg jy? Indien wel – in watter rigting?

Sorry, the comment form is closed at this time.