Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Lukas 3:21-28

Tema: Die punt en die komma

Ons neem vandag afskeid van
Ds. Christo Wooding. Ons gemeente het sedert 1996 ‘n noue verbintenis met hom as bedienaar van die Evangelie in die Oos-Kaap (Transkei).

 

Afskeid bring altyd mee dat dinge tot ‘n punt kom. Na die afskeid is daar niks meer te sê nie. Aan die einde van die sin staan ‘n punt. En baiekeer gaan daarmee ook saam die ervaring dat sinvolheid self tot ‘n punt gekom het. Ja, punte is die simbole van finaliteit.

 

Lukas leer ons egter om dit wat normaalweg punte heet, te verstaan as kommas. Dit beteken dat ons ‘n ander grammatika moet aanleer. Dit is die grammatika van die Seun van God se liefde. Die geslagslys is ingebed tussen die twee uitsprake Seun van God (22 en 38). Die mensegeskiedenis bereik eers sy punt wanneer dit uitloop op ‘n erkenning en ervaring van seun-van-God wees. Christelik gesproke kan ons dan eers van ‘n einde praat. Eers wanneer dit blyk dat Adam die Seun van God is – en dit danksy die geliefde Seun – kom daar grammatikaal ‘n punt.

 

En dit is die punt van die afskeidsgeleentheid – uit die perspektief van die evangelie is dit slegs ‘n komma. Want die werklike punt lê in die gerigtheid op God. En die werklike geskiedenis wat by die afskeid plaasvind, is die ontdekking van die heilsperspektief waardeur ons leer om die gewone gang van dinge in ‘n ander samehang te sien. Vertrek kan dan ‘n heilservaring wees – want ons leer daardeur dat die vloei van menslike lewe relatief is, sodat ons die punt van die lewe in Jesus Christus kan leer ken as die ware absolute.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.