Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

2 Konings 4:8-37

Frederic Leighton – Elisa genees die seun van Sunemmitiese vrou

Die verhaal van die seun van die Sunemmitiese vrou is deel van ‘n reeks wonderwerke waarby Elisa betrek is. Voor hierdie verhaal lees ons van die weduwee se olie, en na hierdie verhaal lees ons van ‘n giftige bredie wat eetbaar word en kos wat vermeerder word.

Die verhaal het ‘n paar sterk karakters: Uiteraard is daar Elisa self, wat besluit om vir die vrou wat soveel gasvryheid aan hom betoon iets te doen. Hy kondig aan dat sy ‘n seun sal ontvang, wat inderdaad gebeur. Maar hy beland ook in ‘n spannende situasie waar hy nie insig ontvang in wat later met die seun gebeur nie (v27) en waar hy ook weer moet besef hoe afhanklik hy van God is: Dit is eers na hy bid dat die seun opgewek word.

Dan is daar die Sunemmitiese vrou. Sy is ‘n sterk karakter. Tenoor haar man wat eintlik maar in die agtergrond verdwyn en heeltemal onbeholpe is, neem sy regdeur die verhaal inisiatief: Sy neem leiding met die bou van die bovertrek, sy kommunikeer met die profeet en sy gaan soek hom op wanneer sy in die nood is.

Vanoggend dink ons saam oor wat ons by hierdie karakters kan leer.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.