Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Johannes 15:1-8

Die kern van Johannes 15 is ‘n dringende versoek van Christus dat ons as sy volgelinge getrou sal
volhard in ons persoonlike verhouding met Hom.

Ons leef in ‘n bepaalde tydsgewrig en konteks. Daar is mense wat “afskeid” neem van die Christendom en hul uittrede uit die kerk aankondig. Maar nog erger – daar is kerkmense wat in hulle hart Christus opgee, hulle verhouding met Hom verbreek, ophou om oor Hom te dink, ophou om Hom op hul ewenspad mee te neem, ophou om met Hom in gesprek te bly.

Christus roep ons op om in ons dag en omstandighede by Hom te bly en in persoonlike gemeenskap met Hom te leef. Is dit nog wat geloof vir ons in ons dag beteken? Of het Christenweees vir ons iets uiterliks (blote kerklidmaatskap, blote herinnering, vereenselwiging met ‘n bepaalde stel lewensreëls) geword?

Die persoonlike gemeenskap met Christus is natuurlik nie so ‘n maklike en vanselfsprekende saak nie. Wat is dit nou eintlik presies – hierdie persoonlike verhouding met Christus? Daar eksegete wat meen dat dit hier (Julle moet in my bly ...” vs. 4) gaan om die getroue volharding in ‘n “eenmaal-gemaakte geloofsbeslissing”. Ander meen op hulle beurt dat ons aan Christus en sy weldade deel kry deur “contact … on the personal level” (Calvyn). Dit gaan dus om ‘n persoonsverhouding met Christus.

Hoe word hierdie persoonlike verhouding versterk en in stand gehou? Christus is die wingerdstok, ons die lote. Vir sy gemeente is Hy die lewende en die immer teenwoordige – die bron van alle krag en alle lewe. Dit is ook die diepste geheim van die Nagmaal. Die Nagmaal is die viering van die werklike teenwoordigheid van Christus. Dit is ‘n aktiewe, dinamiese herskeppende teenwoordigheid. Deur sy Woord en Heilige Gees wil Christus ons lewens (die lewe van die gemeente) verander. Hy bring die gemeente in beweging. Hy maak van die gemeente ʼn vrugdraende gemeenskap. Die uitnemendste van hierdie vrugte is die liefde.

As ware wingerdstok wil Hy die Een wees wat beslag aan ons lewens gee. Christus het die keuse op Hom geneem. “Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om … vrugte te dra” (vs. 16). Kom ons dink op Hervormingsondag 2019 wanneer ons aan die nagmaaltafel aansit opnuut na oor die groot genade (sola gratia), oor die ware Wingerdstok (Sola Christus), oor die geloof (sola fidei), oor die Woord (sola Scriptura), oor die vrugte wat ons dra (soli Deo gloria).

 

Sorry, the comment form is closed at this time.