Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Preekskets: Matt 7:1-12

Die uitspraak van Jesus dat ons ‘n balk in eie oog het, is ‘n bekende uitdrukking. Hierdie gedeelte is egter ‘n baie uitdagende een, en ook een wat oop is vir misverstande. In die verlede is vers 1 byvoorbeeld al gelees as ‘n verbod op alle oordeel. As mens egter na ander gedeeltes in die Bybel kyk, is oordeel ook nodig en vorm dit selfs deel van ons verantwoordelikheid as gelowiges.

 

Met Jesus wat die fokus op die balk in eie oog plaas word ons bewus gemaak van ons eie tekortkominge en beperkings, wat hopelik maak dat ons daaraan sal werk. As deel van die Bergrede help hierdie gedeelte om te sien hoe gelowiges onderling, en dan ook met die wêreld, behoort te leef: dat ons nie wegskram daarvan om erns te maak met ons eie beperkings voor ons uitdagings aanspreek nie.

 

Ons gedeelte sluit dan ook af met die sogenaamde “goue reël”, wat seker die belangrikste wegwyser is vir hoe ons as gemeenskap met mekaar moet omgaan.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.