Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Binnekamers, aanbidding en heiligmaking

Vir tien dae het hulle Jesus nie weer gesien nie. Hulle koppe het gedraai en die onsekerheid het erg begin knaag. Wat nou? Wat nou van al die beloftes? Wat van al die goed wat Jesus hulle geleer het? Wat van al sy verwagtinge van hulle? Die dissipels was in ’n knyptang. Agter hulle was ’n buitengewone tyd saam met Jesus, voor hulle onsekerheid en ’n knaende  gevoel van ontnugtering.

En dan op die dag  van die oesfees, die Sondag, toe almal dink aan die opbrengste van die oes, die belofte van saad wat geplant is en bome wat versorg is en die oes wat nou vrug lewer, toe gebeur dit. Die Heilige Gees word uitgestort. Dit is ’n dramatiese gebeurtenis. Dit herinner hulle aan die wonderkrag van die Jesus saam met wie hulle geleef het. Dit is net Hy wat dit kan doen wat nou hier gebeur. Mense praat in al die tale van die omgewing en prys God, die Gees wat neerdaal… En Petrus onthou, die beloftes van God, al reeds van lank gelede. Hy staan op… “onthou julle wat die profeet Joël gesê het? Ek wonder hoeveel onthou’s het skielik ingeskop. Onthou julle wat Jesaja gesê het en die profeet Sagaria en…en…en… En toe weet hulle. Hy is hier! Hy is hier by ons! Hulle vreugde en verwondering het geen perke geken nie.

Ons vier vandag hierdie wonderlike gebeure. Ons is die afgelope week tydens die pinksterreeks daaraan herinner dat ons in verhouding leef met die God wat hier is, in ons, altyd teenwoordig. Jesus het ons geleer om met Hom te praat. Om vanuit ons verhouding met hom te leef. Die Ons Vader gebed is ’n omvattende gebed waarin daar soveel stof tot nadenke is vir die dissipels van Jesus. Dit is vir binnekamers bedoel. Vir diep oordenking, vir ontbloting, vir pretensielose nadenke en bekering, vir heroriëntering, vir belydenis, vir pro-akiewe gereedmaak vir die dag, vir voorbereiding vir die lewe waarin die Bose probeer om ons verhouding met God te erodeer. En dan aan die einde breek die lof los. Dit kan nie anders nie. Want Hy ís lofwaardig! Sy beloftes het waar geword. Dit is oestyd!

 

Sorry, the comment form is closed at this time.