Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Daar is soveel dae wat ek moet opstaan terwyl alles in my skree om te bly lê of wanneer ek stil moet staan wanneer ek wil weghardloop. Daar is dae waarin ek my gesig van ellende wil wegdraai en ook dae waarin ek self die klip wil optel en die band aan die brand wil steek, weens magtelose frustrasie oor onreg en die wyse waarop dit oënskynlik ongebreideld voortduur.  (Dr Tanya van Wyk – DIE BURGER, 4 Mei 2022)

 

Hierdie ervaring van magtelose frustrasie loop wyd. Dit veroorsaak geestelike tamheid  Ons het versterking aan die nagmaaltafel broodnodig!

 

Christus weet van ons honger en dors. Daarom nooi Hy ons uit na die tafel waar ons geloofsknieë sterk gemaak word.

 

Die geloofsversterking wat ons van die Gasheer ontvang, het praktiese implikasies vir ons:

  • Ons word bemagtig om opnuut raak te sien wat werklik saakmaak en daadwerklik gestalte daaraan te gee. Ons bly nie lê nie, ons hardloop nie weg nie.  Ons is op ons pos – daar waar God ons wil gebruik (Filippense 1:10).
  • Ons word bemagtig om getrou vol te hou om ons roeping uit te voer. God se troue liefde word aan ons herbevestig. Sy troue liefde wek in ons standvastigheid. Ons word bekragtig om op te staan en die wêreld tegemoet te gaan as getroues wat met vaste tred wys dat magtelose frustrasie nie die laaste sê het nie (Miga 7:18-20).
  • Ons word bemagtig om geloofsmoed aan die dag te lê. By die tafel maak bange magteloosheid plek vir die hoop dat dinge anders en beter kán wees as wat hulle skyn te wees (Psalm 46). “Hope gives us reason to do the things we are afraid to do” (Smedes).
  • Ons word bemagtig om geduld te midde van ontberinge te toon (1 Korintiers 13:4). Hierdie geduld spruit voort uit buitengewone innerlike krag. By die tafel waar die Liefde ons voed, word taaie geduld gebore.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.