Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Preekskets: Lukas 24:36-49

Vandag is Paasfees, die hoogtepunt van die Chirstelike kalender, en ons vier dit saam met gelowiges oor die wêreld heen. Ons bedink ook van die belewenisse van die eerste gelowiges, toe hulle die eerste keer die boodskap van Jesus se opstanding hoor en Hom ook toe weer die eerste keer na sy dood weer sien.

 

Die gedeelte wat ons lees speel af die aand van Opstandingssondag. Na die verskriklike gebeure van Vrydag, het die vroue die oggend al getuig dat Jesus se graf leeg is en dat Engele gesê het Hy het opgestaan. Ongelukkig het die apostels hulle nie geglo nie. Petrus het wel die leë graf aanskou en iewers het die Here aan Hom verskyn (die verskyning word nie in die Lukas verhaal genoem nie, maar die ander dissipels noem in 24:34 van die verskyning). En terwyl die dissipels en die Emmausgangers later gesels, verskyn Jesus in hulle midde. Hulle skrik natuurlik groot, maar Jesus nooi hulle om aan Hom te vat en te sien dat Hy vel en been is. As verdere bevestiging dat Hy lewe, eet Hy voor hulle oë ‘n stuk vis.

 

Vandag dink ons saam oor hierdie ontmoeting tussen Jesus en sy mense.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.