Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Vandag se Boodskap – Lukas

In die Evangelie van Lukas speel gebed ‘n belangrike rol met vele verwysings na Jesus wat bid. Lukas beskryf ook hoe Jesus se
volgelinge hierdie ingesteldheid van voortdurende gebed in die Handelinge boek voortsit.

 

In vandag se gedeelte leer Jesus weer sy volgelinge iets oor gebed. Aan die een kant lyk dit baie na dieselfde boodskap as wat Jesus in hoofstuk 11:9-13 probeer oordra: In beide gedeeltes maak Jesus duidelik dat indien gebrekkige, selfs slegte, mense dit kan regkry om aan ander mense se versoeke gehoor te gee, hoeveel te meer sal God, wat goed en liefdevol is, nie op mense se versoeke reageer nie?

 

Aan die ander kant voeg Lukas 18 se gelykenis tog iets by. In die gelykenis self word dit duidelik hoe voortdurende gebed van belang is: Dat gelowiges opgeroep word om aan te hou bid en nie moed te verloor nie. Die versekering word gegee dat God sal reageer.

 

Die konteks van die gelykenis gee verdere diepte aan die oproep: In Lukas 17:22-37 vertel Jesus vir sy dissipels oor die tyd voor sy tweede koms. Hy vertel hoe mense in die tussentyd met hulle
gewone lewe besig gaan wees (“… geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou” 17:27,28). Maar dan sê Hy hoe skielik en onverwags sy terugkeer gaan wees (“soos ‘n weerligstraal wat uitslaan” 17:24). Die gevaar vir daardie mense, en vir ons vandag, is dat ons so ingetrek word met ons gewone lewe van elke dag dat ons God buite rekening laat. Dan is die gevaar dat ons ook begin leef asof ons net op onsself aangewese is en ook nie meer hoef te bid nie. Die gelykenis in Lukas 18 daag daardie houding uit, veral met die vraag aan die einde: “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?”

 

Sorry, the comment form is closed at this time.