Title Image

Boodskap vir die Week 11 November

Boodskap vir die Week 11 November

Skriflesing: Fil. 4:4-7
Filippense 4:4-7 vertel hoe dinge in ons lewe verander as Christus “nader” aan ons kom. Dit is soos iemand wat die deure oopruk waar agter ons met ons traagheid en angs sit en aan ons verklaar: Verbly julle, die Oorwinnaar is hier! Blydskap – nuwe lewensmoontlikhede. Hoe ontvang ons hierdie blydskap? Ons ontvang dit in Christus, in gemeenskap met Hom en deur Hom. Die gemeenskap met Christus skep die lewensruimte waarbinne die blydskap en vrede vir die gelowige ‘n werklikheid word en bly – maar ook die ruimte van waar hy /sy die vrede in die wêreld kan ontsluit. Die blydskap wat Christus bring is nie die kortstondige vertoonblydskap nie, maar die blywende blydskap voor die aangesig van die Here wat naby is. Dit is nie ‘n blydskap van psigiese vervoering nie, die gevolg van een of ander meevaller nie, ‘n houding van “keep smiling” nie. Dit is ‘n bevryding van die vrees dat die mens, of die duiwel en sy trawante, die laaste sê op aarde het en dat God ver is. Ons is nie aan die wêreld uitgelewer nie en die wêreld is nie aan ons uitgelewer nie! Ons blydskap word duidelik in ons omgang met ander. Vers 5 sê dat mense wat hulle in die Here verbly inskiklike mense is. Die woord epieikes (inskiklik) beteken: Welwillendheid, vriendelikheid, beskeidenheid, tegemoetkomendheid, toegeeflikheid, ‘n afsien van eie regte, ‘n gebrokenheid en “saving gentleness, the earthly counterpart of heavenly glory, not weakness or sentimentality.” Daardeur moet gelowiges bekend wees, dit moet hulle kenteken in die wêreld wees.
Die blydskap vanuit die versorgende nabyheid van die Here is ook ‘n uitdaging om oor niks besorg te wees nie (vers 6). Ons moet die dinge wat ons so gedurig pla en beangs maak, die groot vuishoue en die speldeprikkies van die lewe met gebed tegemoetgaan. Terwyl besorgdheid lei tot vreugde- en vredeloosheid omdat dit die mens opjaag tot immer groter en hoër prestasies as waarborg vir uisgemaakte geluk, gee gebed vrede. Dit is ‘n vrede wat nie alleen ons voorstellingsvermoë (wat ons verwag) te bowe gaan nie, maar gaan ook ons intelligensie (wat ons vermag) te bowe. Dit is ‘n vrede wat nie afhanklik is van die skommelinge van wêreldgebeure nie, maar ‘n vrede wat geanker is in die onveranderlike woord van God. Hierdie vrede bewaar nie net ons harte nie, maar bewaak dit ook. Dié vrede is tegelykertyd ’n vesting en ‘n bewaker van die mens teen aanslae op die hart en gedagtes wat so maklik op loop gaan. Geniet dit wanneer die nabye en komende Here sy lig op jou laat val. Hy wil jou dinge laat verwag, nuwe dinge wat nie daar was nie… vreugde, vriendelikheid, vrede.

Ds. Heerden van Niekerk

Sorry, the comment form is closed at this time.