Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

1 Joh 1:1-4, Joh 17:20-23 en Handelinge 2:41-47

 

Ons 40 Dae reis het verlede week begin by God se liefde. Sy liefde is immers bepalend vir die onderskeie temas wat verder aan die orde kom. Vandag dink ons oor die koinonia, die gemeenskap tussen gelowiges.

 

As ons na God se verhaal in die Bybel kyk is God regdeur besig om, as Hy mense na Hom bring, hulle ook na mekaar te bring. Veral in die NT breek Hy skeidings tussen mense af en bring hulle bymekaar in ‘n eiesoortige gemeenskap.

 

In ons indiwidualistiese kultuur is dit maklik om die waarde en noodsaaklikheid van die koinonia mis te kyk of te ignoreer. Dit kan selfs gebeur dat mens dit begin beskou as ‘n irriterende, of selfs nodelose, ekstra tot die “eintlike” saak waarom dit tussen my en God gaan, naamlik my geloof in Jesus. Maar die feit is dat wanneer God ons deur Christus met Homself versoen het, Hy ons deel gemaak het van ‘n nuwe gemeenskap. Soos een persoon dit gestel het, as Jesus ons ontmoet, bring Hy die hele familie saam.

 

En God het ‘n plan met hierdie geloofsfamilie waarvan Hy ons deel maak: Daarin kan ons iets van sy liefde vir ons ervaar, maar kan ons ook die wêreld iets van sy liefde laat beleef.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.