Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Sleuteltekste: 1 Johannes 4:7-21; Efesiërs 3:14-19 & Galasiërs 5:22-26
Die volgende paar weke besin ons oor hoe God se grenslose liefde ons dring om oor grense op reis te gaan.

Grenslose liefde ontspring by God Drie-enig. 

God die Vader

1 Johannes 4:7 (2020-vertaling, ook die ander tekste wat aangehaal word): Geliefdes, laat ons mekaar liefhê, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hierdie Bron is onuitputlik!

Johannes 3:16: Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Uitgestrekte vergesigte! Mense smag na hierdie liefde en dit word tot aan die uithoeke van die aarde aan hulle geskenk.

Efesiërs 3:16-19: Wat ‘n voorreg is dit nie dat ek ook saam met ander gelowiges op hierdie ontdekkingsreis mag wees nie!

God die Seun

Romeine 5:8: God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Toe ek nog ‘n sondaar was … dit is nie ‘n mooi “selfie” om na te kyk nie. Maar toe, ten spyte van … bewys Hy sy liefde aan my. Hy sterf aan die kruis ook vir hierdie sondaar!

Titus 3:4-5(a): Maar toe die goedheid en menseliefde van God, ons Verlosser, verskyn, het Hy ons verlos …

Hy het my eerste liefgehad, my opgesoek en met sy oorvloedige troue liefde oorrompel. Dit is darem wonderlik om te dink dat Hy ook na my met sy menseliefde uitgereik het. Geen grensdraad wat ek teen Hom en ander opgerig het, is vir Hom te hoog nie.

God die Heilige Gees

1 Joh 4:9: Hierin is die liefde aan ons geopenbaar: dat God sy unieke Seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan leef. Nou kan ek regtig voluit lewe! En ek wil so graag, maar ek het hulp nodig om Christus se liefde uit te leef, want wat ek wil, doen ek nie; maar juis wat ek haat, dit doen ek. (Rom 7:15(b))

Galasiërs 5:22-23(a): Maar die vrug van die Gees is…

Ons kan aan die liefde en die gesigte daavan, naamlik  blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing in ons alledaagse lewe gestalte gee. Die liefde waarvan hier sprake is, is God se opofferende liefde. Kom ons pak die reis aan – die Gees het reeds ons reiskoffers gepak!

 

Sorry, the comment form is closed at this time.