Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Die teks roep ons op om ons te verbly in die Here (vers 4). En ‘n mens wonder by jouself: is dit moontlik om hierdie vreugde te ervaar as die impak van die afgelope jaar se knellende gebeure, die traagheid om tot aksie in die hede oor te gaan en die onsekerheid oor die toekoms ‘n verlammende greep op jou gekry het?

 

Paulus is oortuig dat dit moontlik is om jou bly te maak in die Here. Hy praat uit eie ervaring. Hy skryf hierdie brief aan die einde van sy lewe, waarskynlik uit die tronk in Rome, aan die gemeente in Filippi. Daar was moeilikheid in die gemeente, want opponente het sy naam swart gesmeer en die gemeente het geskeur. ‘n Deel het tog aan Paulus lojaal gebly. Aan hulle skryf hy oor die blydskap wat die evangelie bring.

 

Wat behels hierdie blydskap? Paulus verduidelik dat alles verander as Christus “nader” aan ons kom as ál die ander dinge wat vroeër so “naby” aan ons was: óns geluk, óns welvaart, óns kwellinge, die spoke en skimme in óns nag, óns kanse om ‘n goeie slag te slaan, ‘n goeie naam vir óns te maak. Maar as die Here nader aan ons kom as al hierdie dinge, dan gaan daar nuwe lewensmoontlikhede oop wat ons bly maak.

 

Dit is egter nie die kortstondige vertoonblydskap wat ons so dikwels assosieer met Kersfees wat weer ‘n slag naby gekom het nie, maar dit is gebou op die vaste versekering van God se liefde en betrokkenheid by my. Dit is gewortel in Christus.

 

Hierdie blydskap het praktiese implikasies vir ons:

 

  • Ons kan dit nie vir onsself hou nie – dit kom na vore in ons welwillendheid, vriendelikheid en toegeneetheid jeens andere (vers 5).

 

  • Dit het ‘n invloed op ons gebedslewe – ons bid nie meer gebede wat opwel uit ‘n sondige besorgdheid oor selfbehoud nie (vers 6). Bekommernisse word nou in gebede omskep. As ons dit doen, kom ons agter hoe God se vrede oor ons harte en gedagtes die wag hou.

 

Ons teks sê: doen dit alles vanuit die wete dat die Here naby is. Naderende gebeurtenisse verander die hede. Kesrfees is naby – dit wil mense dinge laat verwag, nuwe dinge wat nie daar was nie … vreugde, vriendelikheid, vrede.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.