Title Image

Boodskap vir die dag

Boodskap vir die dag

Om God se
roepstem vandag te hoor

 

Lukas 9:23-27 verduidelik waaroor roeping eintlik gaan: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg …” Ons kan dus weet dat selfverloëning, die bereidheid tot kruisdra en die navolging van Christus noodwendige elemente van ʼn lewe as geroepene is.

 

Sommige mense is geneig om vir ʼn eng persoonlike verstaan van roeping te kies. Hulle stel roeping gelyk aan die indiwidu se gawes en voorkeure. Roeping word dan ʼn maklike etiket wat geplak word op dinge wat ons graag wil doen en wat vir ons lekker is – sonder enige begrip vir dissiplines soos selfverloëning en kruisdra.

Wat is die elemente van ʼn roeping tot dissipelskap?

  • Dit is ʼn roeping tot verlossing. Jesus het die woorde wat ewige lewe gee (Joh. 6:68) en as ons Hom navolg, deel ons in hierdie gawes van verlossing. Ewe belangrik is dat dit ʼn roeping tot diens is. Met die dissipels was dit sekerlik die geval dat om Christus na te volg diens ingehou het.
  • Ons word geroep tot ʼn heiliger lewe voor God se aangesig. Dit alles gebeur binne ʼn lewende verhouding met Christus.

Hoe presies kom hierdie persoonlike roeping na ons, en hoe kan ons dit herken as roeping?

Roeping gaan nie altyd oor buitengewone gebeurtenisse nie, maar eerder daaroor dat ons in gewone gebeurtenisse sal herken en erken dat die Here aan die werk is.

Hoe word die wil van die Here vir my duidelik?

  • Luister na die Woord van die Here – op jou eie en saam met ander. Dit behels dat jy die Woord van die Here gereeld sal lees en daarna luister, en die evangelie van Jesus Christus daarin sal hoor.
  • Deel van waartoe die Here ons roep, lê sekerlik opgesluit in die talente wat Hy ons gegee het en die soort mens wat Hy ons gemaak het.
  • Ons moet nie net onsself leer verstaan nie, maar ook let op die pad wat die Here tot hier toe met ons gestap het. Stevens stel dit só: “Deur God se Beskikkerhand raak te sien in ons lewe, geboorte, gesin, opvoeding, persoonlikheid en geleenthede
    ontdek ons ook gedeeltelik wat ons persoonlike roeping is.”
  • Die Here lei ons deur die influistering van sy Gees. Die Gees rus ons nie net toe om sekere take te verrig nie, maar skep ook in ons hart die begeerte of behoefte om dit te doen. Gordon Cosby van die Church Servant in Washington stel dit só: Hierdie
    hartsroeping het te make met ʼn innerlike oortuiging, ʼn ervaring dat jy iets móét doen, of dat jy gebore is om dit te doen.

 

En nou sit ons saam met medegelowiges aan by die nagmaal. Ons het die afgelope vyf weke oor roeping gepraat. Hy bemagtig ons om ons roeping te leef. Leef jou roeping!

 

Sorry, the comment form is closed at this time.