Title Image

Boodskap vir die dag

Boodskap vir die dag

Jeremia 29:5-7  ’n Ander lewe, in Suid-Afrika

Ons is in die Paastyd van die kerkjaar. Tydens die lydenstyd het ons herdenk hoe Jesus vir ons gely het. Ons het die opstanding van Christus herdenk. Ons is nou in die tyd in die kerkjaar waarin ons herdenk hoe Christus aan mense verskyn het en hulle horisonne oor die lewe oopgebreek het. Dit was met verstomming wat hulle sy vreemde teenwoordigheid beleef het. Wat hulle beleef het was buite menslike begrip.

Tog het hulle ervaar hoe Christus in hierdie wêreld met mense kontak maak. Hulle het ook besef dat Hy ‘n roeping vir hulle in hierdie wêreld het. In hierdie moeilike en uitdagende wêreld is daar ’n nuwe lewe nodig. Dit is ’n nuwe lewe wat ’n prys vra. Die prys kan ’n mens net betaal as jy hoop het, die hoop op die ewige lewe.

Dit klop met die boodskap van Jeremia 29. Jeremia skryf vir die volk van die Here om in die vreemde Babel ’n verskil te maak, by te dra en aan te gaan met die lewe. Maar Hy gee ’n belofte. Julle sal uiteindelik terugkeer na julle land. Roeping en hoop het alles met mekaar te doen. Julle kan die prys van julle roeping betaal, want julle het hoop.

Ons het danksy Christus ’n vreemde en wonderlike môre. Daarom lyk die hede anders. Daarom neem ons deel aan ons land se ekonomie. Daarom vlug en veg ons nie, maar maak ons ’n konstruktiewe verskil in ons land. Daarom neem ons deel aan die verkiesing en maak ons positiewe bydraes om van die verkiesing ’n sukses te maak. Die voorspoed van al ons land se mense is deel van ons roeping. Want Christus het opgestaan. Hy leef en ons leef anders, tot in ewigheid.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.