Title Image

Boodskap Sondag 28 Oktober 2018

Boodskap Sondag 28 Oktober 2018

Boodskap – Hebreërs 4:12-16
‘n God met empatie.
Empatie beteken om iemand anders se pyn te voel, om jouself in iemand anders se skoene te plaas. God is nie ‘n ver-af wese wat ons menswees nie verstaan nie. God is deur Jesus en Sy Gees teenwoordig by ons en in ons. God ken ons. God praat met ons en Sy woorde is magtig en kragtig en kan beskryf word as lewend, aktief, energiek en produktief. Ja, dit raak mens nie onaangeraak nie, dit wil ons nie vernietig nie, maar opbou, dit wil ons nie doodmaak nie, maar gesond en lewendig maak, dit wil ons nie moedeloos maak nie, maar hoop gee en beweging bring. Hebreërs 4 beskryf die woorde van God as ‘n tweesnydende swaard wat deur siel en gees en gewrigte en murg sny. Die beskrywing kan mens los met angs of vrees, want dit klink na seer en blootstelling, wat jou denke en hart blootstel. Dit hoef ons wel nie angstig te maak nie want Hebreërs 4 verduidelik dat Jesus met ons medelye het, empatie het. Jesus verstaan ons menswees en wil ons eerder help, vrymaak om te floreer. Jesus het sy lyf letterlik in ons skoene gesit aan die kruis, ons menswees aangeneem en ons vrygemaak van laste en versoekinge en sonde wat ons so maklik verstrik. Om voor God oop te wees hoef jou nie angstig te maak nie. Dit kan ‘n verrykende, vrygemaakte ervaring wees om dit wat binne-in ons leef vir God te wys en te gee en toe te laat dat God ons vernuwe met Sy genade en liefde en ons geloof versterk. Vandag vier ons Hervormingsondag, Bybelsondag en die nagmaal. Dis ‘n erfenis wat ons herinner – God vernuwe ons, God praat met ons en God het empatie met ons.

Gaan lees gerus die volgende artikels waarna in die erediens verwys is:

Hoe verstaan ons die Bybel?

Wat bedoel ons met die ‘Woord van God’?

Wat verstaan ons onder die ‘inspirasie’ van die Skrif?

Die Bybel – wat is kern- en wat is randsake?

Groot ‘gaping’ tussen ons en die Skrif?

Hoe gebruik ons die Bybel vir etiek?

Wat is die 4 spiritualiteit tipes?

Reformasie 500


https://www.mcmaster.ca/mjtm/newpage6.htm – Empathy and the New Testament

Ds Karlien van Wyk

Sorry, the comment form is closed at this time.