Title Image

Boodskap Sondag 10 Februarie 2019

Boodskap Sondag 10 Februarie 2019

Boodskap Vandag – Skriflesing:
Jesus sien ‘n Siro-Fenisiese vrou raak en het empatie en deernis bewys (Markus 7).
Wie het jy die afgelope tyd gesien wat deernis by jou wakker gemaak het? (PATOS)

Ons leef in ‘n gebroke en gepantserde wêreld. Ons word geroep om die goeie nuus van Jesus binne-in ons alledaagse wêreld te vertel. Die boodskap van versoening, heelheid, vrede en genade en van geloof, liefde en hoop word aan ons toevertrou. Ons verbale en nie-verbale woorde en gedrag is ‘n getuienis van wat ons glo, wie ons is en beïnvloed ons naaste. Wat is die onvoorwaardelike Goeie Nuus van Kolossense 1:3-5 en 4:2-6 vir jou en vir jou naaste? (LOGOS)

· Geloof, Liefde en Hoop is teenwoordig en gee nuwe lewe.
· Volhard in gebed. BID, BID, BID.
· Bid en vertel van die Woord. VERTEL.
· Tree met wysheid en onderskeiding op.
· Koop die tyd / maak die beste gebruik van elke geleentheid.
· Wees vriendelik. VRIENDELIK.
· Jou gesindheid en woorde moet van goeie smaak getuig.

Hoe kan jy saam met jou naaste die nuwe lewe in Christus ontgin? (ETOS)
Wees ‘n teenswoordige teken van die opstanding, nuwe lewe, geloof, liefde en hoop.

Vandag is Biddag vir onderwys. Kom ons bid vir ons skole, skoolhoofde, onderwysers en opvoedkundige instellings, dat dit lewe en hoop sal gee.

Ds Karlien van Wyk

Sorry, the comment form is closed at this time.