Title Image

Boodskap 27 Januarie 2019

Boodskap 27 Januarie 2019

Week 1
Die Goeie Nuus dring ons
Lees 2 Korintiërs 5:11-21.
14Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig
gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. 15En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. 16Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie. 17Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.
– 2 Korintiërs 5:14-17

Ds Nelis Janse van Rensburg

Sorry, the comment form is closed at this time.