Title Image

Boodskap 17 Maart 2019

Boodskap 17 Maart 2019

PREEKSKETS: Genesis 15

Abraham is hier nog bekend as Abram – die verandering kom eers wanneer die besnydenis as teken van die verbond ingestel word. Daardie verbond begin as belofte van God dat Abram se nageslag die beloofde land sal besit (Gen.12); word gesluit deur die verdeling van diere as offergawes (Gen.15); ontvang dan die teken van besnydenis (Gen.17). Vanuit Abraham en Sarah word Isak gebore, vanuit Isak en Rebekka word Jakob – later Israel – gebore, en vanuit Israel en sy twee vrouens, Ragel en Lea, die twaalf stamvaders van die Israelitiese volk. God het dus Sy belofte gehou deur aan Abraham beide nageslag sowel as land te gee.
Abram in Gen.15 is egter reeds ‘n ou man, wie ten spyte van sy militêre oorwinning, getrouheid aan die Here en God se belofte tien jaar gelede, steeds kinderloos is (wat oor die algemeen vir mense van daardie tyd as ‘n teken van vervloeking gesien sou word; boonop het God persoonlik vir hom ‘n nageslag belowe.)
God reageer op Abram se klagte deur hom te verseker dat sy afstammelinge so talryk soos die sterre sal word, en deur die vreemde offergawe ritueel te gee as teken dat God ewig tussen sy volk sal deurbeweeg. Gelowige Abram sal as rolmodel vir sy nageslag dien en hul geloof sal hul deur Egiptiese slawerny dra tot die voleinding van die verbondsbelofte en hul eie land. Abram tree as priester op; God nader hom in ‘n gesig soos ‘n profeet; en hierdie verbond eggo in die beloftes wat die Here aan Dawid die koning maak.
Die Verbond is gesluit terwyl Abram slaap – die Here belowe, hy vertrou. Dit is die hart van wat dit beteken om geloof te hê. Ons geloof is nie ‘n krag wat ons kan inspan om God te dwing om goed te laat geskied, om ons te red nie – eerder, dit is eerstens die Here se trou en die Here se reddingswerke wat oor ons breek terwyl ons “slaap”. Ons geloof is vertroue op Hom – selfs wanneer Hy ver voel.
As Christen is ons geloofsidentiteit soortgelyk aan Abraham: Christus tree die sluimerende wêreld in om redding te bring en ons plaas ons vertroue in die feit dat dit alles bewerk is in die duister waar ons geen beheer het nie. In die nuwe verbond is elke gelowige ‘n priester, profeet en koning.

Heinrich Niehaus

Sorry, the comment form is closed at this time.