Title Image

Boodskap 17 Februarie 2019

Boodskap 17 Februarie 2019

Vertel: Dra die Goeie Nuus
Week 4: Leef die Goeie Nuus.
Johannes 10

In bylaag 3 van die 40Dae handleiding word die goeie nuus in ses bedrywe beskryf (die video is ook op ons YouTube kanaal beskikbaar). Daarin word verduidelik dat die kerk in die vyfde bedryf van God se groot storie leef – tussen Jesus se werk op aarde (vierde bedryf) en die voleinding waar God alles finaal sal nuut maak (sesde bedryf). Die voleinding en toekomstige lewe by God is natuurlik uiters
belangrik. Dit gebeur egter partykeer dat evangelisasie slegs fokus op hierdie aspek en nie op die wonder daarvan om reeds nou met Jesus ‘n pad te stap nie. Dit is ‘n verarming van die goeie nuus. Paulus skryf immers in 1 Timoteus 4:8 dat om in toewyding aan God te lewe in alle opsigte groot waarde het omdat dit ‘n belofte inhou vir die teenswoordige en toekomstige lewe. Saam met die groot beloftes van die toekoms het die goeie nuus nou reeds groot betekenis vir ons lewe! Die fout lê dalk nie soseer by die fokus op die sesde bedryf nie maar eerder op ‘n misverstand oor hoe die sesde bedryf van God se storie bepalend is vir wat ons as kerk in die vyfde bedryf beleef. Iets daarvan word duidelik in Kolossense 1:5 as Paulus beskryf hoe ons huidige geloof en liefde gegrond is op die hoop wat vir ons in die hemel bewaar word: Die toekomstige hoop en vol lewe van die voleinding breek nou reeds in die vyfde bedryf deur. Deur die krag en vernuwing van die Heilige Gees laat God ons nou reeds, in hierdie teenswoordige lewe, iets van die rykheid van die hemelse lewe beleef. Een van die Nuwe Testamentiese boeke wat dit die duidelikste na vore bring is die evangelie van Johannes. Dit beskryf hoe die ontvangs van die goeie nuus, die ontvangs van Jesus en ‘n verhouding met Hom, ons alreeds iets van die nuwe lewe laat beleef. Johannes 10:10 is een van die duidelikste uitdrukkings hiervan: “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed”. Vanoggend dink ons saam oor wat dit vir ons beteken.

Ds Wouter van Velden

Sorry, the comment form is closed at this time.