Title Image

Bedieningstruktuur

NGK Welgemoed

Bedieningstruktuur

Kerkraadsvoorsitter

Renier Schoeman: 083 251 4045

Kerkraadsondervoorsitter

Jan Kotze: 083 280 098

Leierouderling

De Jongh Borchardt: 082 999 9979

Onderleierouderling

Barry Volschenk: 082 376 4794

Leierdiaken

Jan-Hielke le Roux: 083 760 3898

Onderleierdiaken

Adie du Plessis: 082 900 0106