Title Image

July 2020

Dr Stéphan van der Watt speel ‘n sleutelrol in Missie Japan. Sy werksaamhede behels betrokkenheid by die teologiese opleiding van studente by die Gereformeerde Kweekskool in Kobe, leraarskap van die plaaslike gemeente en betrokkenheid by die liefdesdiens van die Gerformeerde