NGK Welgemoed

Pase

Dit is ‘n instelling by Welgemoed gemeente om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier.
40 Dae na Pase volg Hemelvaart. Ons onthou dat Jesus regeer van waar Hy na sy Hemelvaart sit; aan die regterhand van God. Die kleur vir Hemelvaart is rooi. Op 1 Junie verander die Kerkjaarkalender na Koninkrykstyd (groen).

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Preekskets: Rom. 8:18-30 Met vandag se Pinksterfees sluit ons ons Pinksterweek af. Ons lees uit Rom. 8:18-30. Daar is baie waarby ons kan stilstaan in hierdie gedeelte, maar vanoggend fokus ons op vers 23 wat vertel hoe ons die Gees as “eerste gawe van God” ontvang het.   Pinkster is afgelei van die Griekse woord vir “50ste” en dit was die Griekse benaming vir die “Fees van die weke” in die Joodse tradisie. Tydens hierdie fees is die viering van die oes gevier deurdat van die eerste dele van die oes aan God

  • Preekskets: Jesaja 58:13-14 Die idee van “sabbat” roep verskillende gedagtes en herinnerings by ons op. Dalk is die onmiddellike gedagte die vraag na die verband tussen die sabbat, Sondag en “die Here se dag”. Ouer lidmate mag dalk herinner word aan uitsprake soos “as jy op die Sondag brei dan steek jy die Here in die oog met die naald” of “jy mag nie swem nie” en hoe daar op ‘n Sondag streng beperkings was oor wat jy mag doen al dan nie. Daar mag mooi herinneringe wees oor hoe dinge op

  • Broosheid as ‘n bate 1 Petrus is ‘n brief aan ontwrigte mense. Hulle word vervolg, verjaag, gespot, en verinneweer. Sommige van hulle word in tronke gegooi en ander word gekruisig of aan die brand gesteek. Hulle is bang, selfs beangs, sou ‘n mens kon sê. Hulle veiligste opsie is om in te smelt in die heidense samelewing waarin hulle in Klein-Asië woon. Hulle selfbeeld is boonop laag. Hulle verwagtinge van enige rol wat hulle kan speel in die samelewing is immers verwoes. Hulle grootste krisis ontstaan wanneer hulle gedwing word om

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden

Ds. Jakkie

  Strachan