WORD DEEL VAN ONS FAMILIE NGK Welgemoed Baie welkom by ons gemeente se webtuiste. Ons is 'n gemeente in Welgemoed, in die Noordelike Voorstede van Kaapstad. Ons jaartema vir 2021 is - Grenslose Liefde. Ons nooi mense uit om deel te word van ons familie en saam hande te vat en so God se roeping vir jou lewe te vind. EREDIENS • PREEKPROGRAM NGK Welgemoed LEES MEER KLEINGROEPE • BYBELSTUDIE NGK Welgemoed LEES MEER

YouTube Eredienste

7 November

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Jv Rensburg

Ds. Wouter van Velden

Ds. Jakkie Strachan

Stoor asseblief ons WhatsApp nommer 068 174 6179 op jou foon
en bly so op hoogte met die kerk se kommunikasie.