NGK Welgemoed

Pase

Dit is ‘n instelling by Welgemoed gemeente om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier.
Ons fokus op Paastyd (wit en goud). Paastyd is die tyd waarin ons die volle vervulling van God se beloftes vier omdat die Verlosser, Jesus Christus, die dood deurbreek het en uit die graf opgestaan het.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Preekskets: Matt 21:1-11 Dit voel vreemd om vandag te lees van Jesus se intog in Jerusalem: Gewoonlik is dit ‘n geleentheid wat ons op besondere wyse in herinnering bring tydens ons Palmsondag diens maar hierdie jaar val dit heeltemal weg.  Dit voel op een vlak eintlik onvanpas om na te dink oor ‘n feesvieringsgeleentheid want ons vier nie op die oomblik fees nie. Ons leef eerder skielik in ‘n tyd van onsekerheid, inperking en ‘n diepgaande omwenteling in ons wêreld.   En tog skuil daar iets in die verhaal wat dalk juis vir

  • Boodskap vir die week – Esegiël 37: 1-14   Die Switserse teoloog Karl Barth was gevra om ná die rampspoedige tweede Wêreldoorlog die openingslesing te hou by ‘n groot kerkvergadering in Amsterdam. Die tema moes wees: Die chaos van die wêreld en God se heilsplan. Barth het begin deur te sê dat die tema verkeerd geformuleer is: ‘n Mens kan nie eers praat oor die chaos van die wêreld asof dit die primêre gegewe of feit is nie. Die orde moet omgedraai word. Die belangrikste feit van die lewe is nie dat daar

  • Boodskap Vandag Sleutelteks: Eksodus 17:1-7 Ander tekste: Genesis. 21: 19-20; Rigters 15:18-19 & 2 Konings. 3:4-27; Johannes. 4:13-14; Johannes. 19:28   Mense wat tot die dood toe dors is en vir wie God dan water voorsien om sy sorg en teenwoordigheid te bevestig, is ‘n tema wat deurgaans in die Ou Testament voorkom. Wat so wonderlik van hierdie verhale is, is dat God nie net water voorsien nie, maar dat die dors en water telkens ‘n geleentheid word vir die persone betrokke om te groei en sterker te word. Die rots van dors wees, word telkens

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden