YouTube Eredienste

Sondag 7 Julie 2024

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die ringsverband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Dr. Rupert de Koning

Stoor asseblief ons
WhatsApp nommer 068 174 6179
op jou foon en bly so op hoogte
met die kerk se kommunikasie.