NGK Welgemoed

Advent en Kersfees

Dit is ‘n instelling by Welgemoed gemeente om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Advent (pers en koningsblou) wat gevolg word deur Kerstyd (wit en goud). Kerstyd eindig begin Januarie.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • In die eerste deel van die Romeine brief gee Paulus aandag aan groot teologiese temas rondom genade, verlossing en geloof. Na hierdie fondament stewig gelê is wys Paulus vanaf hoofstuk 12 wat die implikasies van hierdie temas is vir die Christelike geloofslewe.   ‘n Belangrike deel hiervan is hoe gelowiges mekaar moet aanvaar en in vrede met mekaar lewe. Dit geld vir gelowiges uit die Jodedom sowel as vir gelowiges uit die heidendom. Ons kan ons moeilik indink hoe groot hierdie skuif was vir beide groepe: In die eerste eeu het hierdie groepe nie

  • Teks: Romeine 13:11-14 Paulus gebruik die beeld van die nagwag wat die slapendes in die môre wakker maak met die woorde: “word wakker, kyk hoe laat is dit al!”   God se wekker afgegaan! Met die môrerooi van Kersfees het die daeraad van die Goddelike heil aangebreek, die nag is aan die verbygaan. Die skynbaar nimmereindigende nag vol van duister, vol van geweld en trane, vol politieke dooiepunte, vol liefdeloosheid, ens. Hierdie nag word beëindig deur die nuwe gloed in die Ooste … Kersfees! God breek in die geskiedenis in en Hy wil die

  • Kerstyd kom nader – dié tyd van die jaar wanneer ons in besonder nadink oor al die dinge wat Jesus na die wêreld en ons alledaagse bestaan gebring het. Dié dinge wat die lewe vir ons oor en oor die moeite werd maak.   Filippense 4:4-9 praat veral van die vreugde en vrede wat Hy gebring het.   Vreugde: “Verbly julle in die Here.”  Maak julle bly in die nabyheid van die Here, die mensgeworde gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus. Hy het gekom en die deure oopgemaak waaragter ons sit met traagheid en angs. Ons kan

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden