Vrouebediening

 

Vir meer inligting omtrent die vrouebediening kontak gerus:

Hannelie van Niekerk 

Selno: 084 497 9690

———————————————————————————————–Huishulpprojekte:

Huishulpe werk by baie gesinne en hoewel hul deel uitmaak van al die kerk se aktiwiteite word daar ook spesifiek  aandag gegee aan hierdie groep vroue se behoeftes en stokperdjies.

Bybelstudiegroepe en naaldwerkklasse word weekliks aangebied en gereelde uitstappies vir die vroue word georganiseer deur die Vrouebediening.

Naaldwerkklasse  Saterdae  14:00 in die kerksaal: Mariana Stopka  0729050858.

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan