Skakels

Besluit van die Algemene Kerkraad Maandag 4 Junie 2018
NG Kerk Welgemoed ten aansien van selfdegeslagverhoudings.
AKR besluit 4 Junie 2018

NG Wes-Kaapland Sinode – https://kaapkerk.co.za/
SA Bible Society – www.biblesociety.co.za
Die Bybel – Bybelgenootskap van SA – www.bybel.co.za
NG Kerk Sinode – www.ngkerk.org.za

 

 

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan