Hoe skakel ek in?

Inligting vir oud en nuut:

 

Hier by Welgemoed gemeente moedig ons aktiewe deelname aan op ALLE vlakke.  Geen bydrae, inset of voorstel is ooit onnodig of onbenullig nie.

Word vandag nog aktief deel van die gemeente en aanbid saam met ons as een groot familie die Here.

Daar is verskillende bedieninge/kommissies waarby gemeentelede kan inskakel. Gaan kyk gerus na die lys van bedieninge.

 

 

 

Leraar: Ds. Heerden van Niekerk – 0219133520 / 0837017011 / hvn@cast-sa.co.za

Leraar: Ds. Nelis Janse van Rensburg – 0219131849 / 0828212730 / cjrens@telkomsa.net

Leraar: Ds. Wouter van Velden – 0219453118 / 0824192118 / wouter@ngkwelgemoed.co.za

Leraar: Ds. Karlien van Wyk – 0842502473/ karlien@ngkwelgemoed.co.za

Musiekdirekteur: Ds. Riaan Steyn – 0834781107 / riaan@traxtudio.co.za

Jeugwerker: Nicola Mostert – 0219130480 / 0794904904 / nicola@ngkwelgemoed.co.za

Ondersteuningsbeampte/Kerkkantoor: Megan Herselman  0219132320 / ontvangs@ngkwelgemoed.co.za

Finansies en bestuur: Marian Truter – 0219132341 / marian.truter@ngkwelgemoed.co.za

 

 

 

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal