Doop

Doopsodae is elke eerste Sondag van die maand.

Daar word van alle doopouers verwag om ‘n doopleidingskursus te voltooi voor die doopdatum.  
Die kursusse vind plaas op ‘n Sondagaand vanaf 18:30 – 19:30 vir 3 Sondae, een maal n kwartaal.
Beide ouers moet asseblief die kursus bywoon.

Vir meer inligting rakende datums kontak gerus die kerkkantoor op 0219132320 

Druk en voltooi die Doopregistrasie en epos na ontvangs@ngkwelgemoed.co.za

 

 

 

 

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal