Nuwe intrekkers/ lidmate

Baie welkom by ons webwerf  en hierdie gemeente.

Ons kan nie wag om jou te ontmoet en deel te maak van ons groot familie nie.

Kom drink gerus ‘n koppie tee in die voorportaal na die oggenddiens of loer sommer net in by die kantoor deur die loop van die week.

 

Vir meer inligting omtrent  die kerk se werksaamhede en/ of jou wyksleiers kontak gerus:

Sampie Lundie (Voorsitter van Gasvryheidsbediening)

083 299 9004 / slundie@uwc.ac.za

Maak gerus met ons kontak deur jou besonderhede hier in te vul.

Naam en Van

Adres

Poskode

Huis telefoon

Selfoon

Werk telefoon

Faks

epos adres

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan