Musiek

NG Kerk Welgemoed het ‘n fantastiese musiekbediening en staan onder leiding van Ds Riaan Steyn. Die gemeente se musiekbeleid maak voorsiening vir vier musiekstyle wat ons in die erediens benut: Klassiek, Kontemporêr, “Blended” en Meditatief.

Ons nooi alle lidmate met musikale gawes om deel te word van hierdie bediening deur te sing in die begeleidingsgroep of n instrument te bespeel of deel te word van die liturgiese werkgroep wat weekliks die komende Sondag se erediens beplan.
                                                        

Ons is diep bewus daarvan dat ons op geen manier God se lof na waarde kan besing nie. Ons is egter verbind daartoe om met oorgawe te sing en instrumente te bespeel tot God se eer. Ons doen dit binne ‘n wonderlike tradisie van stylvolle en inspirerende musiek, met die hoop dat ons steeds taal sal verskaf om die onsêbare te verklank.

Vir meer inligting kontak gerus:

Musiekleier – Riaan Steyn

083 478 1107 sel/ 0861 788 346 w

riaansteyn@gmail.com

 

2017 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal