Leraars

Ds. Nelis Janse van Rensburg; Ds. Heerden van Niekerk en Ds. Karlien van Wyk en Ds. Wouter van Velden

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien.  Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Kontakbesonderhede:

Ds. Nelis Janse van Rensburg  0828212730

Ds. Heerden van Niekerk  0837017011

Ds. Karlien van Wyk 0842502473

Ds. Wouter van Velden 0824192118

 

 

 

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal