Leraars

Ds. Wouter van Velden; Ds. Nelis Janse van Rensburg; Ds. Heerden van Niekerk en Ds. Karlien van Wyk

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien.  Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Kontakbesonderhede:

Leraar: Ds. Heerden van Niekerk – 0219133520 / 0837017011 / hvn@cast-sa.co.za

Leraar: Ds. Nelis Janse van Rensburg – 0219131849 / 0828212730 / cjrens@telkomsa.net

Leraar: Ds. Wouter van Velden – 0219453118 / 0824192118 / wouter@ngkwelgemoed.co.za

Leraar: Ds. Karlien van Wyk – 0842502473/ karlien@ngkwelgemoed.co.za

 

 

 

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan