Leraars

Ds. Wouter van Velden; Ds. Nelis Janse van Rensburg; Ds. Heerden van Niekerk en Ds. Karlien van Wyk

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien.  Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Kontakbesonderhede:

Leraar: Ds. Heerden van Niekerk – 0219133520 / 0837017011 / hvn@cast-sa.co.za

Leraar: Ds. Nelis Janse van Rensburg – 0219131849 / 0828212730 / cjrens@telkomsa.net

Leraar: Ds. Wouter van Velden – 0219453118 / 0824192118 / wouter@ngkwelgemoed.co.za

Leraar: Ds. Karlien van Wyk – 0842502473/ karlien@ngkwelgemoed.co.za

 

 

 

Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan