Kommunikasie

Die kommunikasie kommissie se hoofdoel is om die boodskap van NG Kerk Welgemoed na buite te dra op effektiewe wyse deur middel van die geskrewe en elektroniese media. Volg ons op facebook, twitter en instagram.

Vir meer inligting omtrent  algemene kommunikasie-aangeleenthede kontak gerus

De Jong Borchardt

0829999979 (sel)

dejonghb@sarugby.co.za

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan