Kleingroepe en Bybelstudie

Kleingroepe

Die kleingroepe in ons gemeente is ruimtes waar persone van alle ouderdomme deel kan raak van ‘n geestelike gesin waar versorging, geestelike groei en gesamentlike diensbaarheid plaasvind. Persone kan volgens verskillende kriteria en behoeftes inskakel by ‘n kleingroep – volgens lewensfase, gesinsopset, hoe gereeld die groep bymekaar kom ens. Vir meer inligting skakel die kerkkantoor by ontvangs@ngkwelgemoed.co.za

Bybelstudie

Maandag:

20:00 Mans-bybelstudie in die kapel

 

Dinsdag:

09:30 Seniors-bybelstudie in die saal

09:30 Vroue-bybelstudie in die kapel

19:30 Salomé-Groep in die saal

 

Woensdag:

09:00 Mirjam vroue-bybelstudie in die sitkamer

19:00 Gemeente-bybelstudie in die kerk

 

Donderdag:

09:00 Vroue-bybelstudie in pastorie, Diasstraat 2.

 

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan