Jeugaktiwiteite

Familie en Jeugbediening: 

Voorsitter:  Susan Greeff  0219132320

Leraar:  Ds. Wouter van Velden 0824192118 / wouter@ngkwelgemoed.co.za

KATEGESE  (byeenkomste op Sondae)
09:00 Jakkers: 4-5 jariges en Graad R maats (klaskamers bo Kapel)
09:00 Jonk: Graad 1-5 in Kerksaal, Graad 6-7 in Kapel
18:30 Tienerkerk in Kerksaal

2017 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal