Gasvryheid

gas

Ons gasvryheidsbediening wil alle lidmate, asook nie-lidmate, laat welkom en tuis voel, as ‘n gemeente en familie van Christus, in die skadu van die Welgemoed boom.

Gasvryheid besoek nuwe intrekkers en stel hulle voor aan hulle nuwe geestelike tuiste hier in Welgemoed.

Gasvryheid verwelkom ook lidmate by die deure tydens eredienste. Na afloop van die oggenddiens word tee en koffie in die voorportaal bedien. Dit bied ‘n geleentheid vir lidmate om mekaar beter te leer ken en gesellig saam te verkeer.

Lief-en-Leed ressorteer ook onder hierdie bediening. Dit behels die besoek van lidmate wat vreugde of hartseer ervaar, asook voorbidding en ondersteuning.

 

Vir verdere inligting kontak gerus:  

Barry Volschenk

0823764794

jag81585@gmail.com

2017 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal