Gasvryheid

Ons gasvryheidsbediening wil alle lidmate, asook nie-lidmate, laat welkom en tuis voel, as ‘n gemeente en familie van Christus, in die skadu van die Welgemoed boom.

Gasvryheid besoek nuwe intrekkers en stel hulle voor aan hulle nuwe geestelike tuiste hier in Welgemoed.

Gasvryheid verwelkom ook lidmate by die deure tydens eredienste. Na afloop van die oggenddiens word tee en koffie in die voorportaal bedien. Dit bied ‘n geleentheid vir lidmate om mekaar beter te leer ken en gesellig saam te verkeer.

Lief-en-Leed ressorteer ook onder hierdie bediening. Dit behels die besoek van lidmate wat vreugde of hartseer ervaar, asook voorbidding en ondersteuning.

 

Vir verdere inligting kontak gerus:  

Sampie Lundie

083 299 9004
slundie@uwc.ac.za

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan