Fasiliteite

Die geboue van  NG Kerk Welgemoed is beskikbaar vir troues, begrafnisse en konserte.

Die volgende fasiliteite is te huur:

Kerkgebou (met uitstekende akoestiek vir musiekkonserte)

Kerksaal

Kapel

Vir meer inligting kontak gerus:

Fasiliteitebeampte – Riaan van der Merwe

Tel:  021 913 2320

fasiliteite@ngkwelgemoed.co.za

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale Platforms



Welgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan